SMITTEVERNTILTAK

Vi har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs - sammen sørger vi for trygge - rammer! Har blant annet desinfeksjonsmiddel ved inngangsdøren for håndhygiene, når du kommer, før du går. Har du fått symptomer på luftveisinfeksjon etter at du fikk timen? Vennligst gi beskjed slik at vi kan utsette timeavtalen.